Tin học Tây Sơn

Bài 2: (4,0 điểm)

Go down

Bài 2: (4,0 điểm)

Bài gửi by Admin on Tue Nov 06, 2018 4:29 pm

Bài 2: (4,0 điểm)
Cho một dãy gồm n số nguyên a1, a2, a3,…, an  (với -32768 ≤  ai ≤ 32768). Viết chương trình hiển thị ra màn hình hai số trong dãy với tích T của chúng là nhỏ nhất.
INPUT
OUTPUT
n=9
n phần tử trong mảng:  3  5  1  7  9  4  9  3  10
1  3
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 2: (4,0 điểm)

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Thu Nov 08, 2018 1:52 pm

Code:
program Bai_2;
uses crt;
var i,j,n,x,y,min:longint;
    A:array[1..100]of longint;
begin
        clrscr;
        write('N = '); readln(n);
        for i:=1 to n do
        begin
                write('A[',i,']=');
                readln(A[i])
        end;
        min:=A[1]*A[2]; x:=A[1]; y:=A[2];
        for i:=1 to n-1 do
   for j:=i+1 to n do
   if A[i]*A[j]<min then
   begin
           x:=A[i]; y:=A[j];
                min:=A[i]*A[j];
   end;
        writeln(x,#32,y);
        readln
end.

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 2: (4,0 điểm)

Bài gửi by huynhtanluc on Thu Nov 08, 2018 2:05 pm

Code:
Program b2;
uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var a:mang;n,i,j,min,b,c:integer;

        Procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
        var i:integer;
        begin
        write('Ban hay nhap so n: ');readln(n);
        for i:=1 to n do
        begin
        write('A[',i,']= ');
        readln(a[i]);
        end;
        end;

Begin
        clrscr;
        nhap(a,n);
        min:=a[1]*a[2];
        for i:=1 to n-1 do
        for j:=i+1 to n do
        if a[i]*a[j]<min then
        begin
        min:=a[i]*a[j];
        end;
        writeln(a[i],#32,a[j]);
        readln;
End.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 2: (4,0 điểm)

Bài gửi by Cao Hải Dương on Thu Nov 08, 2018 3:37 pm

CODE:
Program bai_2;
Uses crt;
var n,i,j,min,mot,hai:longint;
a:array[1..100] of longint;

Begin
Clrscr;
Write('Nhap so phan tu trong mang: '); Readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
Write('a[',i,']: ');Readln(a[i])
End;
min:=0; mot:=0; hai:=0;
For i:=1 to n-1 do
For j:=i+1 to n do
Begin
If a[i]*a[j]<min then
Begin
mot:=a[i]; hai:=a[j];
min:=a[i]*a[j];
End
End;
Write('2 so nho nhat la: ',mot,#32,hai);
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 58
Reputation : -329968
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 2: (4,0 điểm)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết