Tin học Tây Sơn

Thằng Bờm trả nợ

Go down

Thằng Bờm trả nợ

Bài gửi by mainhatthong2004 on Sat Jan 12, 2019 3:03 pm

sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg sdfg
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thằng Bờm trả nợ

Bài gửi by mainhatthong2004 on Sat Jan 12, 2019 3:04 pm

thong:
program bai4;
uses crt;
var fi,fo:text;
a,b,c:array[1..100] of integer;
n,no,t,i,j,k,d,h:longint;
//--------------------------------------
procedure nhap;
begin
assign(fi,'BOM.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
close(fi);
end;
//------------------------------------
procedure xl;
begin
assign(fo,'BOM.out');
rewrite(fo);
k:=0;
for i:=1 to n do
begin
inc(k);
c[i]:=k;
end;
k:=1; d:=1;
while k<=n do
begin
h:=0;
for i:=1 to n do
if a[i]>0 then
begin
t:=t+a[i];
b[k]:=c[i];
a[i]:=0;
inc(k);
break;
end;
if k>n then
break;
no:=0;
for j:=1 to i do
if a[j]<0 then
no:=no+a[j];
for j:=1 to n do
if a[j]>0 then
inc(h);
if h=0 then
if tbreak;
if abs(no)<=t then
for j:=1 to i do
if a[j]<0 then
begin
t:=t+a[j];
b[k]:=c[j];
inc(k);
a[j]:=0;
end;
end;
for i:=1 to k-1 do
write(b[i],' ');
for i:=1 to k-2 do
d:=d+abs(b[i]-b[i+1]);
d:=d+(n-b[k-1]);
write(fo,d);
close(fo);
end;
//-------------------------------------------
begin
clrscr;
nhap;
xl;
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết