Tin học Tây Sơn


Join the forum, it's quick and easy

Tin học Tây Sơn
Tin học Tây Sơn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thử thách...

Go down

Thử thách... Empty Thử thách...

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên Fri Feb 01, 2019 4:12 pm

Thử nhấn hết số spoiler này...
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Congrats for finish the INFINITE SPOILER
Nguyễn Văn Biên
Nguyễn Văn Biên
Editor
Editor

Posts : 201
Points : 1011130136
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 17
Location : ?

https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Admin Mon Feb 04, 2019 12:31 pm

Nguyễn Văn Biên đã viết:Thử nhấn hết số spoiler này...
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Congrats for finish the INFINITE SPOILER
Arrow Suspect
Admin
Admin
Admin
Admin

Posts : 954
Points : -8013
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 31

https://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by ngocthu2005 Fri Jun 28, 2019 9:14 am

.
ngocthu2005
ngocthu2005
Năng động
Năng động

Posts : 53
Points : 53
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên Fri Jun 28, 2019 9:17 am

.
Nguyễn Văn Biên
Nguyễn Văn Biên
Editor
Editor

Posts : 201
Points : 1011130136
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 17
Location : ?

https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Mon Jul 08, 2019 9:34 am

.
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Mon Jul 08, 2019 9:34 am

..
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Mon Jul 08, 2019 9:34 am

...
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Mon Jul 08, 2019 9:42 am

EZ QUA ANH OI
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by giaman Wed Jul 10, 2019 8:05 am

...
giaman
giaman
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 25
Points : 25
Reputation : 0
Join date : 21/06/2019

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by ngocthu2005 Fri Jul 12, 2019 10:01 am

Code:
var s: string;cs,cc,i: integer;
begin
write('Nhap mot xau ky tu: ');
readln(s);
cs:=0;
cc:=0;
for i:=1 to length(s) do
begin
 if (s[i] in ['0'..'9']) then cs:=cs+1;
 if s[i] in ['A'..'Z'] + ['a'..'z'] then cc:=cc+1;
end;
write('So cac ki tu la chu so:',cs:2,'  So cac ki tu la chu cai:',cc:4);
readln


Được sửa bởi ngocthu2005 ngày Fri Jul 12, 2019 10:04 am; sửa lần 2. (Reason for editing : dem xau)
ngocthu2005
ngocthu2005
Năng động
Năng động

Posts : 53
Points : 53
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Phong Fri Jul 12, 2019 10:02 am

Code:
uses crt;
var st:string;d1,d2,i:integer;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau: ');readln(st);
        for i:=1 to length(st) do if st[i] in ['0'..'9'] then d1:=d1+1;
        for i:=1 to length(st) do if st[i]=#32 then d2:=d2+1;
        writeln('Ki tu so la: ',d1);
        writeln('Ki tu chu la: ',length(st)-d1-d2);
        write('Ki tu trong la: ',d2);
        readln;
end.
Phong
Phong
Năng động
Năng động

Posts : 75
Points : 85
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Phong Fri Jul 12, 2019 10:02 am

Code:
uses crt;
var st:string;d1,d2,i:integer;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau: ');readln(st);
        for i:=1 to length(st) do if st[i] in ['0'..'9'] then d1:=d1+1;
        for i:=1 to length(st) do if st[i]=#32 then d2:=d2+1;
        writeln('Ki tu so la: ',d1);
        writeln('Ki tu chu la: ',length(st)-d1-d2);
        write('Ki tu trong la: ',d2);
        readln;
end.
Phong
Phong
Năng động
Năng động

Posts : 75
Points : 85
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Phong Fri Jul 12, 2019 10:04 am

Code:
program Bt;
uses crt;
var st1,st2:string;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau 1: ');readln(st1);
        write('Nhap xau 2: ');readln(st2);
        if (length(st1)<length(st2)) or (length(st1)=length(st2)) then write(st2) else
        if length(st1)>length(st2) then write(st1);
        writeln;
        if st1[1]=st2[1] then write('2 ki tu dau tien cua 2 xau giong nhau') else write('2 ki tu dau tien cua 2 xau khac nhau');
        readln;
end.
Phong
Phong
Năng động
Năng động

Posts : 75
Points : 85
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by ngocthu2005 Fri Jul 12, 2019 10:05 am

Code:
program Bt;
uses crt;
var st1,st2:string;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau 1: ');readln(st1);
        write('Nhap xau 2: ');readln(st2);
        if (length(st1)<length(st2)) or (length(st1)=length(st2)) then write(st2) else
        if length(st1)>length(st2) then write(st1);
        writeln;
        if st1[1]=st2[1] then write('2 ki tu dau tien cua 2 xau giong nhau') else write('2 ki tu dau tien cua 2 xau khac nhau');
        readln;
end.
ngocthu2005
ngocthu2005
Năng động
Năng động

Posts : 53
Points : 53
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Phong Fri Jul 12, 2019 10:05 am

Code:
program Bt;
uses crt;
var st1,st2:string;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau 1: ');readln(st1);
        write('Nhap xau 2: ');readln(st2);
        if (length(st1)<length(st2)) or (length(st1)=length(st2)) then write(st2) else
        if length(st1)>length(st2) then write(st1);
        writeln;
        if st1[1]=st2[1] then write('2 ki tu dau tien cua 2 xau giong nhau') else write('2 ki tu dau tien cua 2 xau khac nhau');
        readln;
end.
Phong
Phong
Năng động
Năng động

Posts : 75
Points : 85
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by ngocthu2005 Fri Jul 12, 2019 10:05 am

Code:
uses crt;
var st:string;d1,d2,i:integer;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau: ');readln(st);
        for i:=1 to length(st) do if st[i] in ['0'..'9'] then d1:=d1+1;
        for i:=1 to length(st) do if st[i]=#32 then d2:=d2+1;
        writeln('Ki tu so la: ',d1);
        writeln('Ki tu chu la: ',length(st)-d1-d2);
        write('Ki tu trong la: ',d2);
        readln;
end.
ngocthu2005
ngocthu2005
Năng động
Năng động

Posts : 53
Points : 53
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Phong Fri Jul 12, 2019 10:06 am

Code:
uses crt;
var st1,st2:string;i:integer;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau: ');readln(st1);
        for i:=1 to length(st1) do
        if st1[i] in ['0'..'9'] then st2:=st2+st1[i];
        write(st2);
        readln;
end.
Phong
Phong
Năng động
Năng động

Posts : 75
Points : 85
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by ngocthu2005 Fri Jul 12, 2019 10:06 am

Code:
uses crt;
var st1,st2:string;i:integer;
begin
        clrscr;
        write('Nhap xau: ');readln(st1);
        for i:=1 to length(st1) do
        if st1[i] in ['0'..'9'] then st2:=st2+st1[i];
        write(st2);
        readln;
end.
ngocthu2005
ngocthu2005
Năng động
Năng động

Posts : 53
Points : 53
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by ngocthu2005 Fri Jul 12, 2019 10:06 am

.
ngocthu2005
ngocthu2005
Năng động
Năng động

Posts : 53
Points : 53
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 15

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Wed Jul 24, 2019 8:12 am

.
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty ..

Bài gửi by hnint Wed Jul 24, 2019 8:12 am

.
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Wed Jul 24, 2019 8:12 am

.
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty .

Bài gửi by hnint Wed Jul 24, 2019 8:13 am

.
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by hnint Wed Jul 24, 2019 8:13 am

. Wink Wink
hnint
hnint
Năng động
Năng động

Posts : 50
Points : 50
Reputation : 0
Join date : 17/06/2019
Age : 100

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Văn Hiếu Mon Jul 29, 2019 9:55 am

rty4574

Văn Hiếu
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 19
Points : 19
Reputation : 0
Join date : 21/06/2019

Về Đầu Trang Go down

Thử thách... Empty Re: Thử thách...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết